124

Mikołaj I, 5 złotych 1830 F.H., Warszawa, ładne

XF/XF-
add Your note 
Lot description
Grade: XF/XF-
Estimations: 233 - 349 EUR | 1 000 - 1 500 PLN

Zabór Rosyjski, Mikołaj I (1825-1855), 5 złotych 1830 F,H,, mennica Warszawa

naturalna jasnobrązowa patyna, widoczny baczek cara, mincerz F.H.

nakład 286 789 sztuk

srebro, waga 15,56 grama

Literatura : Plage 39, Bitkin 987, Berezowski 15.00 zł
Auction
Aukcja 2
gavel
Date
07 April 2019
date_range
Start price
70 EUR
Estimations
233 - 349 EUR
1 000 - 1 500 PLN
Grade
XF/XF-
Hammer price
361 EUR
Overbid
518%
Views: 101 | Favourites: 7
Auction

COINSNET Krzysztof Padzikowski

Aukcja 2
Date
07 April 2019
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
15.00%
Not less than 0 EUR for this lot
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

Regulamin aukcji 

1. Organizatorem aukcji jest firma COINSNET Krzysztof Padzikowski (dalej Organizator) z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 28, NIP 5541003840, Regon 091117056, adres mailowy: [email protected] .

2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących (Uczestników aukcji) i na zlecenie właścicieli sprzedawanych przedmiotów (Sprzedający). Organizator również może być Sprzedającym.

3. W ramach rejestracji Uczestnik otrzymuje od Organizatora limit wydatków w wysokości 10 000 złotych. O podwyższeniu limitu decyduje Organizator po otrzymaniu wniosku i referencji na adres mailowy ([email protected]) przez Uczestnika. W przypadkach wątpliwych referencji Organizator może odmówić podwyższenia limitu.     

4. W przypadku rejestracji osób nieznanych Organizatorowi, nie posiadających odpowiednich referencji, Organizator może warunkowo przydzielić Uczestnikowi limit 10 000 złotych. Podwyższenie limitu następuje po wpłaceniu wadium w wysokości 10 % na konto Organizatora. 

5. W uzasadnionych przypadkach Organizator zostawia sobie prawo odmowy rejestracji i przyznania limitu Uczestnikowi.

6. Katalog bieżącej aukcji udostępniony jest na stronie www.coinsnet.onebid.pl .

7. Przedmiotem aukcji są monety, banknoty, papiery wartościowe, medale i odznaczenia, odznaki i inne artykuły kolekcjonerskie. Organizator gwarantuje oryginalność sprzedawanych przedmiotów, chyba że w opisie aukcji stwierdzono inaczej. Za ich wady prawne i ukryte wady fizyczne odpowiada Sprzedający.

8. Organizator gwarantuje rzetelność opisu przedmiotów. Uwagi co do opisów mogą być zgłaszane Organizatorowi do 3 dni od momentu rozpoczęcia aukcji. Zasadne wnioski i uwagi, o ile będzie to możliwe, Organizator postara się zamieścić w opisie przedmiotów.

9. Uczestnicy mogą dokonać obejrzenia wystawionych przedmiotów w siedzibie firmy lub w innym zaproponowanym przez Organizatora miejscu po uprzednim umówieniu się. Przedmioty aukcji przechowywane są w skrytce bankowej i nie ma możliwości obejrzenia ich bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie Organizatora. Uczestnicy aukcji będą traktowani tak, jakby oglądali na żywo licytowane przedmioty.

10. Licytacja przedmiotów rozpoczyna się od kwot podanych przez Organizatora, wg następujących stopni przebicia :


                                                               od 0 - 200 zł       po 10 zł

                                                           od 200 - 500 zł        po 20 zł

                                                         od 500 - 1000 zł        po 50 zł

                                                       od 1000 - 2000 zł      po 100 zł

                                                       od 2000 - 5000 zł      po 200 zł

                                                     od 5000 - 10000 zł      po 500 zł

                                                   od 10000 - 20000 zł    po 1000 zł

                                                   od 20000 - 50000 zł    po 2000 zł

                                                         ponad  50000 zł    po 5000 zł

11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu kwoty stanowiącej najwyższą złożoną ofertę. W przypadku wątpliwości Organizator może powtórzyć licytację.

12. Uczestnik zobowiązany jest do wykupu przedmiotów po cenie licytacji powiększonej o opłatę aukcyjną stanowiącą  15 % kwoty wylicytowanej. Kwota ta zawiera podatek Vat. Organizator zastrzega sobie możliwość obniżenia opłaty aukcyjnej w określonych przypadkach. Termin zapłaty za przedmioty wynosi 14 dni i na wniosek pisemny Uczestnika może zostać wydłużony do 30 dni. Po tym terminie Organizator ma prawo naliczyć ustawowe odsetki od niezapłaconej kwoty.

13. Zapłata za wylicytowane przedmioty następuje na rachunki bankowe Organizatora w PLN, USD, EUR lub gotówką w siedzibie firmy. 

14 Numer kont bankowych:

                                PLN     25 1940 1076 5262 8621 0000 0000                                                                                   

                                USD    PL06 1090 1072 0000 0001 1477 2352                                                                                                   

                                EUR    PL93 1090 1072 0000 0001 0940 5425 

15. Uczestnik może odebrać osobiście przedmioty w siedzibie Organizatora. Przedmioty opłacone przez przelewy na konta bankowe zostaną wysłane Pocztą Polską lub innymi firmami kurierskimi zgodnie z cennikiem wysyłek podanym przez Organizatora. Obowiązek zapłaty kosztów wysyłki spoczywa na Uczestnikach. Wyjątkiem od tego może być umowa między Organizatorem a Uczestnikiem o zaniechaniu pobrania kosztów wysyłki.

16. Wywóz przedmiotów za granicę zakupionych na aukcji a przekraczających wartość 16 000 złotych reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków ( Dziennik Ustaw z 2017 r., pozycja 2187 i późniejsze).

17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Aukcji w każdej chwili, bez konieczności powiadamiania o tym fakcie Uczestników.

18. Każdy uczestnik w procesie rejestracji do aukcji zobowiązany jest do akceptacji niniejszego Regulaminu.

18. Moc prawną ma tylko i wyłącznie regulamin sporządzony w języku polskim. Dla spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

19. Miejscem rozstrzygania sporów jest Sąd Cywilny w Bydgoszczy, miejscowości-siedziby Organizatora.

Regulamin aukcji zawiera 19 punktów.


About the Auction

II AUKCJA - NUMIZMATYKA 07.04.2019, godzina 16.00

Zapraszamy do współpracy osoby, chcące sprzedać swoje eksponaty poprzez aukcję internetową na platformie OneBid, a także kolekcjonerów poszukujących brakujących pozycji w swoich kolekcjach. 

COINSNET KRZYSZTOF PADZIKOWSKI

Ul. Dworcowa 28

85-010 Bydgoszcz

tel. 606 87 88 38

mail : [email protected]


III AUKCJA - NUMIZMATYKA  7-8 grudnia 2019

Przedmioty do sprzedaży komisowej na III aukcję przyjmujemy do dnia 30 września 2019 roku.

FAQ
About the Seller
COINSNET Krzysztof Padzikowski
Contact
COINSNET Krzysztof Padzikowski
room
Ul. Dworcowa 28
85-010 Bydgoszcz
phone
+48 606 87 88 38
Opening hours
Monday
Opened
Tuesday
Opened
Wednesday
Opened
Thursday
Opened
Friday
Opened
Saturday
- 13:00
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up
+